Pregledajte tijek ponuda.


Tijek ponuda za Električna bušilica Iskra ERO 600
Korisničko ime Iznos ponude Datum
avatarx8 18,50 HRK 29 January 2011 18:18:40
izraelac8 18,00 HRK 29 January 2011 18:18:40
izraelac8 11,50 HRK 29 January 2011 17:59:18
avatarx8 11,00 HRK 29 January 2011 17:59:07
izraelac8 11,00 HRK 29 January 2011 17:59:07
avatarx8 10,50 HRK 29 January 2011 17:58:56
izraelac8 10,00 HRK 29 January 2011 17:58:56
avatarx8 8,50 HRK 29 January 2011 17:58:41
izraelac8 8,00 HRK 29 January 2011 17:58:41
avatarx8 7,50 HRK 29 January 2011 17:31:21
izraelac8 7,00 HRK 29 January 2011 17:31:21
izraelac8 5,50 HRK 29 January 2011 16:17:26
avatarx8 5,00 HRK 29 January 2011 16:17:14
izraelac8 5,00 HRK 29 January 2011 16:17:14
avatarx8 2,50 HRK 29 January 2011 16:17:02
izraelac8 2,00 HRK 29 January 2011 16:17:02
avatarx8 1,50 HRK 29 January 2011 10:24:38
izraelac8 1,00 HRK 26 January 2011 00:38:23

Povratak na opis predmeta

I neizostavne reklame...

Copyright 2010. Locusto