Avatar

Način provjere prodavača - mišljenje? Općenito

od locusto.com, Monday 15 November 2010, 12:31 (pred 2985 dana)

Jedna od ključnih mogućnosti koja je dostupna je provjera podataka prodavača kako bi utvrdili jesu li kontakt podaci točni. Trenutno se provjera radi na način da se nakon plaćanja usluga poštom prodavaču pošalje pismo sa kodom kojeg je potrebno upisati u korisnički profil.
Ova metoda je daleko od idealne. Jedan od načina da je poboljšamo je da kod šaljemo kao preporučenu pošiljku. Na taj način osiguravamo da samo osoba na koju je pošiljka naslovljena istu može i podignuti.
Međutim to također donosi dva problema:
1. Cijena usluga će narasti na 10-tak kuna
2. Osoba na koju je naslovljeno će pošiljku morati podignuti u pošti ako nije kod kuće u vrijeme isporuke

Naše je mišljenje da je sigurnost važnija od nekoliko kuna razlike i nešto vremena izgubljenog na pošti, ali nas zanima i vaš glas.


Čitava tema:

 RSS obavjest o temi