Avatar

Način provjere prodavača - mišljenje? Općenito

od locusto.com, Monday 03 January 2011, 17:17 (pred 2971 dana) @ margarita

Slaem se da je sigurnost važnija od par kuna razlike

Pozdrav Margarita i hvala na povratnoj informaciji. Proces provjere će se zasigurno prilagođavati ovisno o potrebama i sa ciljem da što bolje ispuni svoju svrhu. Trenutno radimo da uz slanje koda poštom provjerimo i broj mobilnog telefona slanjem SMS/a sa dodatnim kodom i na taj način izvršimo dvostruku provjeru, no želimo da čitav postupak bude čim jednostavniji i bezbolniji za korisnika.


Čitava tema:

 RSS obavjest o temi