Naknade

Ovdje možete vidjeti cjenik naših usluga. Napominjemo da na Locusto nema provizije na prodane predmete, a sve navedene usluge su neobavezne; drugim riječima, u slučaju da ne koristite niti jednu od njih objavljivanje vaše aukcije će biti potpuno besplatno. Uz to, nakon registracije u mailu će vas dočekati jedan mali poklon! :)


Naknade za aukciju
Naknada za objavljivanje u dodatnoj kategoriji 0,49 HRK
Naknada za postavljanje dodatne slike 0,49 HRK
Naknada za isticanje predmeta 0,99 HRK
Naknada za podebljani naziv predmeta 0,99 HRK
Naknada za isticanje unutar kategorije 2,99 HRK
Naknada za isticanje na naslovnici 5,99 HRK
Naknada za određivanje rezervne cijene 1,49 HRK
Naknade za ostvarenu zamjenu 3,99 HRK
Naknada za postavljanje otkupne cijene 1,49 HRK
Naknada za mogućnost zamjene 1,99 HRK
Naknada za određivanje proizvoljnog vremena početka aukcije 0,99 HRK
Naknada za postavljanje multimedijskog sadržaja 1,99 HRK
Naknada za digitalni download 0,99 HRK
Popust na ponovno postavljanje aukcije 100.00%
Naknada za provjeru prodavača 0,01 HRK, Naplaćuje se svakih 180 dana
Naknada za postavljanje oglasa za potražnju 0,99 HRK

I neizostavne reklame...

Copyright 2010. Locusto